Bemutatkozás

Ügyvédi irodánk, illetve jogelődje 1994 óta folytat munkajogi, munkaügyi tanácsadói tevékenységet.

Ügyfeleink elsősorban nagyobb, több száz, esetenként több ezer munkavállalót foglalkoztató hazai, illetve külföldi tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdaság különböző ágazataiban működnek. Találhatók közöttük a pénzügyi szektor (bankok, biztosítók), az energiaszolgáltatás, a hírközlés, a kiskereskedelem, a munkaerő-kölcsönzés, a gyógyszergyártás, az elektronikai beszállítói ipar, a közlekedés, az autóipar meghatározó vállalkozásai, de folytatunk tanácsadást költségvetési és közigazgatási szervezetek számára is.

Tanácsadói tevékenységünk keretében együttműködünk megbízóink munkatársaival a napi működés során felmerült munkajogi, munkaügyi problémák megoldásában, részükre szakvéleményeket készítünk, közreműködünk munkajogi okiratok, szerződések, belső szabályzatok előkészítésében, megszövegezésében.

Ellátjuk megbízóink jogi képviseletét peres és egyéb közigazgatási (különösen munkaügyi felügyelőség vagy Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti) eljárásban.

Tanácsadással segítjük megbízóinkat a gazdaságosabb és hatékonyabb működés munkaügyi feltételeinek kialakításában, de közreműködünk a munkaidő-, a bér- és besorolási, illetve munkakör-értékelési rendszerek kidolgozásában is.

Az elmúlt időszakban számos alkalommal végeztünk munkajogi átvilágítást. A munkaügyi, munkajogi átvilágítás célja a munkáltatói szervezetek munkaügyi rendszerének a felmérése, ezzel kapcsolatos jogi állásfoglalás kialakítása, illetőleg az eredményességet befolyásolni képes, hatékonyabb termelés és gazdálkodás jogi lehetőségei kidolgozásának előkészítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

Az ügyvédi iroda tagjai korábbi ügyvédi tevékenységük során nagy gyakorlatot szereztek a vállalat átalakítással, felvásárlással kapcsolatos ügyek munkajogi, munkaügyi problémáinak megoldásában is.

Számos esetben vettünk részt vett a szakszervezetekkel, üzemi tanácsokkal keletkezett viták rendezésében, kollektív megállapodások előkészítésében, illetve ezek megkötésére irányuló tárgyalásokban.

Ügyvédi irodánk a Budapesti Ügyvédi Kamaránál nyilvántartásba vett tartós együttműködést, ún. ügyvédi társulást hozott létre a Tatár Ügyvédi Irodával. A társulási megállapodás alapján a társulást vezető tag a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda. Az ügyvédi társulás útján ellátandó megbízásokat minden esetben a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda, mint a társulást vezető tag vállalja el.

Ügyvédi irodánkban, illetve az ügyvédi társulás keretében három ügyvéd és egy szakértő dolgozik, akik munkajogi, munkaügyi területen jelentős elméleti és széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek.

Ügyvédi irodánk német és angol nyelven is megbízóink rendelkezésére áll.